Maroko 2022
To index page Previous page Next page
IMG_20220613_170047
La Medina d'Agadir / Medína v Agadiru.
Medina Coco Polizzi v Agadiru je obdivuhodný kamenný komplex postavený ve starobylé berberské tradici z Anti-Atlasu.
13. 6. 2022
30°22'41.90" N 9°34'20.53" W